Λεωνίδας Μακκάς

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1892 -

Δημοσιολόγος

Γεννήθηκε το 1892. Δημοσιογράφος (π.μ.) Δημοσιολόγος(ν.μ.). Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αθηνών το 1928 με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ). Εξελέγη βουλευτής Αθηνών το 1932 με το ΚΦ. Διετέλεσε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ (5/6/1932-4/11/1932) στην κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου. Πολιτεύθηκε το 1933 με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον Εθνικό Συνασπισμό (ΕΣ) στην εκλογική περιφέρεια Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύθηκε το 1936 στην περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηναίων με τον Δημοκρατικού Συνασπισμού, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Αθηνών το 1946 με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΔΣΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ) και επανεξελέγη το 1950. Διετέλεσε υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα υφυπουργού Ναυτικών (15/4/1950-21/8/1950) στην κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα και υπουργός Βιομηχανίας (1/2/1951-4/7/1951) στην κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου. Στις εκλογές του 1951 και του 1952 εξελέγη βουλευτής Αθηνών με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ). Διετέλεσε υπουργός Εμπορίου (15/12/1954-6/10/1955) στην κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπάγου. Πολιτεύθηκε το 1956 με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ) στην περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1961 και του 1963 έθεσε υποψηφιότητα με την Ένωση Κέντρου (ΕΚ) στην Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Υπόλοιπου του πρώην Δήμου Αθηναίων και στην περιφέρεια Υπόλοιπο τέως Δήμου Αθηναίων, αλλά απέτυχε να εκλεγεί.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία