Κωνσταντίνος Μανέτας

Όνομα πατρός: Παναγιώτης

1879 - 1960

Αντιστράτηγος ε.α.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία