Νικόλαος Μανθόπουλος

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1897 -

Υποστράτηγος ε.α

Ενδεικτική Βιβλιογραφία