Μιλτιάδης Μαντάς

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1888 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1888. Δικηγόρος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αττικοβοιωτίας με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ) το 1926 και επανεξελέγη τα έτη 1928, 1932, 1933, που συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένης Αντιπολίτευσης. Διετέλεσε υπουργός Γενικής Διοίκησης Θράκης (10/3/1933-20/3/1935) και υπουργός Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας (20/3/1935-19/7/1935) στην κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη. Επανεξελέγη στην ίδια περιφέρεια με το ΛΚ το 1935, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων. Το 1936 εξελέγη βουλευτής Αττικοβοιωτίας με τη Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση (ΓΛΡΕ). Το 1946 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Υπόλοιπο Νομού Αττικοβοιωτίας με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Αττικοβοιωτίας με το ΛΚ το 1950. Διετέλεσε υπουργός Εργασίας (13/9/1950-3/11/1950) στην κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου. Το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Υπόλοιπο Νομού Αττικοβοιωτίας με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Το 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Επαρχία Αττικής με τον Συναγερμό Αγροτών και Εργαζομένων (ΣΑΕ), αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Υπόλοιπο Νομού Αττικής με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ), χωρίς να εκλεγεί. Το 1961 πολιτεύτηκε στην εκλογική περιφέρεια Υπόλοιπο Αττικής με την Ένωση Κέντρου (ΕΚ), αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία