Μιχαήλ Μαυρογορδάτος

Όνομα πατρός: Ιάκωβος

1891 - 1972

Βιομήχανος

Γεννήθηκε το 1891. Βιομήχανος. Εξελέγη γερουσιαστής Θεσσαλονίκης με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) το 1932 (γερουσιαστική θητεία: 25/9/1932-1/4/1935). Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με το ΚΦ το 1936. Διετέλεσε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ (3/1/1945-8/4/1945) στην κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα και υφυπουργός Γενικής Διοίκησης Θράκης (15/12/1945-4/4/1946) στην κυβέρνηση Θ. Σοφούλη. Επανεξελέγη βουλευτής στην ίδια περιφέρεια με το ΚΦ στις εκλογές του 1946. Διετέλεσε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ (7/9/1947-7/5/1948) και υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατέθη η ενάσκησις καθηκόντων υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ (7/5/1948-18/11/1948) και (18/11/1948-20/1/1949) στις κυβερνήσεις συνεργασίας Κόμματος Φιλελευθέρων και Λαϊκού Κόμματος του Θ. Σοφούλη. Διετέλεσε υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατέθη η ενάσκησις καθηκόντων υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ (12/8/1949-6/1/1950) στην κυβέρνηση Α. Διομήδη. Το 1950 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1952 εξελέγη στις 24/1/1954 σε αναπληρωματική εκλογή αντί του αποβιώσαντος Σταμ. Παπάζη με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ). Στις 12/10/1955 δήλωσε ανεξάρτητος. Απεβίωσε τον Ιούνιο του 1972.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία