Γεώργιος Μελανίδης

Όνομα πατρός: Ξενοφών

1904 - 1964

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία