Ιωάννης Μογγογιάννης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1898 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία