Πέτρος Μόντζαλας

Όνομα πατρός: Εμμανουήλ

1912 -

Δημοσιογράφος

Γεννήθηκε το 1912. Δημοσιογράφος. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 και 1951 ως μεμονωμένος υποψήφιος και ως υποψήφιος του Ελληνικού Συναγερμού αντίστοιχα στην περιφέρεια Σερρών, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Σερρών στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Επανεξελέγη το 1956 με την ΕΡΕ στην ίδια περιφέρεια. Στις 14/9/1956 προσχώρησε στο Κόμμα Προοδευτικών. Το 1958 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Σερρών, αλλά δεν εξελέγη. Το 1961 ήταν υποψήφιος της Ένωσης Κέντρου στην ίδια περιφέρεια, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία