Απόστολος Μουστρούφης

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1900 -

Γεωπόνος

Ο Απόστολος Μουστρούφης γεννήθηκε το 1900 και ασχολήθηκε με τη γεωπονία. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη βουλευτής Λαρίσης με το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα στις εκλογές του 1946. Στις 28 Μαΐου 1948 δήλωσε ανεξάρτητος και την συνεργασία του με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το 1950 πολιτεύτηκε με το Κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου και το 1951 με τον Ελληνικό Συναγερμό, αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύθηκε ξανά το 1958 στην περιφέρεια Μαγνησίας με το Κόμμα Φιλελευθέρων, χωρίς να εκλεγεί.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Μουστρουφής Δημ. Απόστολος», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 318.