Εμμανουήλ Μπακλατζής

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1900 - 1971

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία