Βασίλειος Μπακονίκας

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1891 - 1952

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1891. Ιατρός. Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με τον Ελληνικό Συναγερμό στις 27/11/1951 στη θέση του αποβιώσαντος Γεωργίου Παπαγεωργίου. Πολιτεύθηκε για τελευταία φορά και εξελέγη το 1952 με τον ΕΣ στην ίδια περιφέρεια. Πέθανε στις 8/12/1952.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία