Κωνσταντίνος Μπαλτάς

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1905 -

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία