Κωνσταντίνος Μπέλλας

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1913 - 1974

Γεωπόνος

Γεννήθηκε το 1913. Γεωπόνος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Θεσσαλονίκης το 1946 με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΔΣΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ), καταλαμβάνοντας την έδρα του Γεωργίου Παπανδρέου. Επανεξελέγη με το ίδιο κόμμα στις εκλογές του 1950, καταλαμβάνοντας και πάλι την έδρα του Γεωργίου Παπανδρέου. Το 1951 εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ). Το 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, αλλά απέτυχε να εκλεγεί. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τον συνασπισμό της Δημοκρατικής Ένωσης (ΔΕ), αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1958 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Υπόλοιπο Θεσσαλονίκης με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ), αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί. Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 1963 και του 1964 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης με την Ένωση Κέντρου (ΕΚ), χωρίς να εκλεγεί. Απεβίωσε στις 23/8/1974.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία