Ιωάννης Μπερνίτσας

Όνομα πατρός: Παναγιώτης

1905 - 1988

Βιοτέχνης

Γεννήθηκε το 1905. Βιοτέχνης. Το 1946 εξελέγη βουλευτής Αθηνών με το Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων (ΚΕΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πρώην Δήμου Αθηνών το 1950 με το κόμμα Εργαζομένων Ελλάδος και το 1951 με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 1988.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία