Παντελής Μπερτσεκάς

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1903 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1903. Ιατρός. Πολιτεύθηκε το 1946 στην περιφέρεια Αργολίδας και Κορινθίας με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΔΣΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ) και δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Αργολιδοκορινθίας το 1950 με το ΔΣΚ. Πολιτεύθηκε το 1951 στην ίδια περιφέρεια με το ΔΣΚ και δεν εξελέγη. Πολιτεύθηκε ξανά το 1956 στην περιφέρεια Αργολιδοκορινθίας με τη Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ) και δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία