Στέργιος Μπινόπουλος

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1888 - 1965

Αξιωματικός ε.α.

Γεννήθηκε το 1888. Αξιωματικός ε.α. Πολιτεύτηκε το 1926 στη Φλώρινα με το Συνεργατικό Αγροτικό Κόμμα, χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Φλωρίνης με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Αντιπολίτευση το 1933. Το 1935 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Φλωρίνης με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Φλωρίνης με το ΛΚ το 1936. Εξελέγη βουλευτής Φλωρίνης με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ) το 1946. Στις 20/10/1948 προσχώρησε στην «Ανεξάρτητη Κοινοβουλευτική Ομάδα». Επανεξελέγη βουλευτής Φλωρίνης με το ΛΚ την 1/1/1951 αντί του αποβιώσαντος Γεώργιου Δεμενόπουλου. Το 1951 εξελέγη βουλευτής Φλωρίνης με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ). Το 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πρωτοδικείο Φλωρίνης με τον ΕΣ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 20/7/1965.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία