Ανδρέας Μπιράκης

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1885 - 1960

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1885. Δικηγόρος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1923. Το 1926 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το Κόμμα Δημοκρατικής Ενώσεως (ΚΔΕ), αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης το 1933 με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ), το οποίο συμμετείχε στον Εθνικό Συνασπισμό. Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1946 εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με το ΚΦ. Διετέλεσε υπουργός Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων (Τ.Τ.Τ.) (7/9/1947-18/11/1948) στην κυβέρνηση συνεργασίας Κόμματος Φιλελευθέρων και Λαϊκού Κόμματος του Θ. Σοφούλη. Το 1950 και το 1951 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Το 1952 πολιτεύτηκε στην Θεσσαλονίκη ως ανεξάρτητος, αλλά δεν εξελέγη. Το 1956 ήταν υποψήφιος με τον συνασπισμό της Δημοκρατικής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 17/10/1960.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία