Λεωνίδας Μπίστης

Όνομα πατρός: Ευκλείδης

1890 -

Υποναύαρχος Ιατρός ε.α.

Γεννήθηκε το 1890. Υποναύαρχος Ιατρός ε.α. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1951 με τον Ελληνικό Συναγερμό στην περιφέρεια Κυκλάδων, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στην περιφέρεια Άνδρου. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1956 και 1958 με την ΕΡΕ στην περιφέρεια Κυκλάδων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία