Νικόλαος Μπόμπολας

Όνομα πατρός: Διονύσιος

1901 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1901. Ιατρός. Εξελέγη στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στην περιφέρεια Πυλίας. Το 1956 ήταν μεμονωμένος υποψήφιος στην περιφέρεια Μεσσηνίας, αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 ήταν υποψήφιος του Κόμματος Φιλελευθέρων στην ίδια περιφέρεια, αλλά δεν εξελέγη. Το 1963 ήταν υποψήφιος με την Ένωση Κέντρου στην περιφέρεια Μεσσηνίας, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1964 με την Ένωση Κέντρου στην ίδια περιφέρεια.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία