Αδαμάντιος Νικολαΐδης

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1879 -

Δικηγόρος

Ο Αδαμάντιος Νικολαΐδης γεννήθηκε το 1879. Άσκησε τη δικηγορία, ενώ υπήρξε και εκδότης, εκδίδοντας στον Μεσοπόλεμο την εφημερίδα Κήρυξ στη Λάρισα μαζί με τον Αλκιβιάδη Μακρή. Πολιτεύτηκε πρώτη φορά στην περιφέρεια Λαρίσης ως ανεξάρτητος Λαϊκός το 1932, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Λαρίσης με το Λαϊκό Κόμμα το 1933 και επανεξελέγη το 1935 και το 1936. Το 1939 διετέλεσε μέλος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας. Μεταπολεμικά, εξελέγη το 1946 και το 1950 και διετέλεσε αντιπρόεδρος της Βουλής (9.11.1950-30.7.1951). Το 1951 πολιτεύτηκε με το Λαϊκό Κόμμα και το 1952 ως ανεξάρτητος, αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 πολιτεύτηκε ξανά με το Λαϊκό Κόμμα, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Νικολαΐδης Νικ. Αδαμάντιος», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 339.

Ελένη Κυραμαργιού, «Κήρυξ», Λουκία Δρούλια, Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, 1784-1974, Αθήνα 2008, τ. Β΄, σ. 554.

Ανδρέας Γιουρμετάκης, «Νικολαΐδης, Αδαμάντιος», Λουκία Δρούλια, Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, 1784-1974, Αθήνα 2008, τ. Γ΄ , σ. 331-332.

«Κήρυξ», Κώστα Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου. Αθηναϊκαί εφημερίδες, 1901-1959, Αθήνα 1959, τ. Γ΄, σ. 155-156.