Ιωάννης Ντόζης

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1877 -

Αντιστράτηγος ε.α.

Γεννήθηκε το 1877. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Εξελέγη το 1946 βουλευτής Ζακύνθου με το Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων (ΚΕΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Στις 29/10/1946 προσχώρησε στο Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ). Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ζακύνθου με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ), αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία