Διονύσιος Ντολιόπουλος

Όνομα πατρός: Αλέξιος

1892 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1892. Δικηγόρος. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1926 και 1928 με το Κόμμα Ελευθεροφρόνων στις περιφέρειες Μεσσηνίας και Τριφυλλίας αντίστοιχα, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε και το 1932 ως υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος στην περιφέρεια Μεσσηνίας. Εξελέγη το 1933 με το Λαϊκό Κόμμα στην περιφέρεια Τριφυλλίας. Επανεξελέγη με το Λαϊκό Κόμμα το 1935 στην περιφέρεια Μεσσηνίας. Το 1936 ήταν ξανά υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος στη Μεσσηνία, αλλά δεν εξελέγη. Μεταπολεμικά, πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1951 ως μεμονωμένος υποψήφιος στην περιφέρεια Μεσσηνίας, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στην περιφέρεια Τριφυλλίας. Το 1956, το 1958 και το 1961 ήταν υποψήφιος της ΕΡΕ στην περιφέρεια Μεσσηνίας, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία