Γεώργιος Ξυνόπουλος

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1885 - 1969

τ. Συμβ. Α.Σ.Δ.Υ.

Ο Γεώργιος Ξυνόπουλος γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1885 και σπούδασε νομικά και οικονομικά. Διετέλεσε διευθυντής της Ελληνικής Ύπατης Αρμοστείας της Σμύρνης υπό τον Ύπατο Αρμοστή Αριστείδη Στεργιάδη το διάστημα από το 1919 έως το 1921. Την περίοδο της Κατοχής, το 1943, προήχθη σε γενικό διευθυντή του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έως το 1951, όπου εξελέγη τακτικό μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών (ΑΣΔΥ) από το οποίο όμως παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους προκειμένου να πολιτευθεί. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας στις εκλογές του 1951 με τον Ελληνικό Συναγερμό και κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής. Τον Δεκέμβριο του 1952 διορίσθηκε γενικός γραμματέας του υπουργείου Βιομηχανίας, διορισμό τον οποίο όμως δεν αποδέχθηκε, παραμένοντας γενικός διευθυντής των Μεταλλείων του Υπουργείου Βιομηχανίας. Τον Μάρτιο του 1953 ανέλαβε Καθηγητής της Μεταλλευτικής Οικονομίας, Νομοθεσίας και Πολιτικής στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή του Πειραιά. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 25 Φεβρουαρίου 1969.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Δημήτρης Νικ. Τζίμας, «Θάνος Καψάλης, Γεώργιος Ξυνόπουλος», Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, Η πολιτική και οι πολιτικοί των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, που εξελέγησαν από το 1946 έως το 2004 και δεν βρίσκονται στη ζωή. Συμβολή στη νεότερη πολιτική ιστορία των δύο νομών, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 5-6 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα 2008, σ. 231-234.