Δήμος Οικονόμου

Όνομα πατρός: Ευστάθιος

-

Δικηγόρος

Γεννήθηκε [αδιευκρίνιστο]. Δικηγόρος. Το 1928 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια πρωτοδικείο Εδέσσης ως ανεξάρτητος δημοκρατικός, αλλά δεν εξελέγη. Το 1932 πολιτεύτηκε με το Προοδευτικό Κόμμα (ΠΚ) στην περιφέρεια Πέλλης, αλλά δεν εξελέγη. Το 1933 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια πρωτοδικείο Εδέσσης ως μεμονωμένος Προοδευτικός, αλλά δεν εξελέγη. Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πέλλης με το Προοδευτικό Κόμμα, το οποίο συμμετείχε στον Δημοκρατικό Συνασπισμό, χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη βουλευτής Πέλλης με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ) το 1946, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωσις (ΕΠΕ). Στις 22/1/1948 προσχώρησε στο Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΔΣΚ). Πολιτεύτηκε το 1950 και το 1951 στην περιφέρεια Πέλλης με το Κόμμα Γ. Παπανδρέου, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία