Μιχαήλ Πάζης

Όνομα πατρός: Ηλίας

1905 - 1972

Κτηματίας

Γεννήθηκε το 1905. Κτηματίας. Το 1933 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πρωτοδικείο Βέροιας ως ανεξάρτητος, αλλά δεν εξελέγη. Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση (ΓΛΡΕ), αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΛΚ, χωρίς να εκλεγεί. Απεβίωσε στις 1/3/1972.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία