Γέωργιος Παλλάσκας

Όνομα πατρός: Αθανάσιος

1907 -

Αξιωματικός ε.α.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία