Αριστείδης Πάλλης

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1890 - 1957

Αξιωματικός ε.α.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία