Χρήστος Παναγιούλας

Όνομα πατρός: Αθανάσιος

1882 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1882. Δικηγόρος. Πολιτεύτηκε το 1926 στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος και το 1928 στην επαρχία Δομοκού με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), χωρίς να εκλεγεί. Πολιτεύτηκε ως μεμονωμένος υποψήφιος το 1932 στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Δομοκού με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Αντιπολίτευση, το 1933. Επανεξελέγη βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος το 1935 με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων. Το 1936 πολιτεύτηκε στην ίδια περιφέρεια με τη Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση (ΓΛΡΕ), αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος το 1950 με το ΛΚ και το 1951 με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ), αλλά δεν εξελέγη. Το 1952 εξελέγη βουλευτής Δομοκού με τον ΕΣ. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ), αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία