Στυλιανός Πανουργιάς

Όνομα πατρός: Πανουργιάς

1882 -

Αντιστράτηγος ε.α.

Γεννήθηκε το 1882. Αντιστράτηγος ε.α. Στις εκλογές του 1946 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος με το Κόμμα Βασιλοφρόνων, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Εξελέγη στις 12/5/1949 ως ανεξάρτητος βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος αντί του παραιτηθέντος βουλευτή του Κόμματος Βασιλοφρόνων (ΚΒ) Δημήτριου Χατζίσκου. Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος με τον συνασπισμό του Μετώπου Εθνικής Αναδημιουργίας (ΜΕΑ), αλλά δεν εξελέγη. Το 1951 πολιτεύτηκε ξανά στην ίδια περιφέρεια με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ), χωρίς να εκλεγεί.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία