Βασίλειος Παπαβασιλείου

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1900 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1900. Δικηγόρος. Το 1926 πολιτεύτηκε στο υπόλοιπο του Νομού Αττικής και Βοιωτίας με το Λαϊκό Κόμμα, αλλά δεν εξελέγη. Το 1932 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Σερρών με το Προοδευτικό Κόμμα, χωρίς να εκλεγεί. Το 1933 πολιτεύτηκε στο υπόλοιπο επαρχίας Αττικής με το Κόμμα Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Το 1936 και το 1946 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Σερρών με το Κόμμα Φιλελευθέρων, χωρίς όμως να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1950 και του 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Σερρών με την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Σερρών το 1956 με το Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζομένων Λαού. Το 1958 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Σερρών με την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία