Γεώργιος Παπαγεωργίου

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1894 - 1951

Αντιστράτηγος ε.α.

Γεννήθηκε το 1894. Αντιστράτηγος ε.α. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1936 με το συνδυασμό της Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένωσης στην περιφέρεια Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύθηκε για τελευταία φορά και εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1951 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Πέθανε στις 27/11/1951.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία