Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Όνομα πατρός: Μιχαήλ

1885 - 1961

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1885. Γιατρός. Πολιτεύτηκε το 1926 με το Επαρχιακό Κόμμα στην περιφέρεια Λασηθίου, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Λασηθίου με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) το 1928. Το 1932 πολιτεύτηκε με το Προοδευτικό Κόμμα (ΠΚ) στην περιφέρεια Λασηθίου, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Λασηθίου με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ) το 1946, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωσις (ΕΠΕ). Πολιτεύτηκε το 1950 στην περιφέρεια Λασηθίου με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 7/6/1961.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία