Εμμανουήλ Παπαδημητρόπουλος

Όνομα πατρός: Ιπποκράτης

1903 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1903. Ιατρός. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ) το 1935. Πολιτεύτηκε το 1936 στην περιφέρεια Ηρακλείου με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Ηρακλείου με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ) το 1946, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωσις (ΕΠΕ). Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ηρακλείου το 1950 ως ανεξάρτητος, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία