Εμμανουήλ Παπαδογιάννης

Όνομα πατρός: Μιχαήλ

1889 - 1971

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1889. Δικηγόρος. Εξελέγη πρώτη φορά ως πληρεξούσιος στην Κρητική Βουλή το 1911. Πολιτεύτηκε το 1926 και το 1933 στην περιφέρεια Ρεθύμνης με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη βουλευτής Ρεθύμνης με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων, το 1935. Το 1936 πολιτεύτηκε στο Ρέθυμνο με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Ρεθύμνης με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Διετέλεσε υφυπουργός Γενικής Διοίκησης Ηπείρου (18/5/1946-2/10/1946), (2/10/1946-4/11/1946) και υφυπουργός Γενικής Διοίκησης Κρήτης (4/11/1946-24/1/1947) στις κυβερνήσεις Κ. Τσαλδάρη και υπουργός Ανοικοδομήσεως στις κυβερνήσεις Θ. Σοφούλη (18/11/1948-20/1/1949), (20/1/1949-14/4/1949), (14/4/1949-30/6/1949) και στην κυβέρνηση Αλ. Διομήδους (30/6/1949-6/1/1950). Επανεξελέγη βουλευτής Ρεθύμνης με το ΛΚ το 1950. Το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ρεθύμνης με το ΛΚ, χωρίς να εκλεγεί. Το 1958 εξελέγη βουλευτής Ρεθύμνης με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). Το 1961 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ρεθύμνης με την ΕΡΕ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 30/4/1971.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία