Γρηγόριος Παπαδόπετρος

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1905 - 1970

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1905. Δικηγόρος. Το 1935 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Χανίων ως ανεξάρτητος, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Χανίων με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ) το 1936. Το 1946 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Χανίων με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στην Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Χανίων με το ΛΚ το 1950. Στις 16/11/1950 προσχώρησε στην «Ανεξάρτητη Ομάδα Λαϊκών». Στις 20/1/1951 προσχώρησε στο «Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα». Στις εκλογές των ετών 1951 και 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Χανίων με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ), αλλά δεν εξελέγη. Το 1956 εξελέγη βουλευτής Χανίων με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). Στις 2/3/1958 διεγράφη από την «ΕΡΕ». Απεβίωσε τον Μάρτιο του 1970.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία