Βασίλειος Παπαζήσης

Όνομα πατρός: Δημοσθένης

-

Ιατρός

Ήταν ιατρός. Πολιτεύτηκε πρώτη φορά το 1951 στην περιφέρεια Λαρίσης με το Κόμμα Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Λαρίσης – Μαγνησίας την 27 Σεπτεμβρίου 1957 αντί του αποβιώσαντος Γεωργίου Καρτάλη με το Κόμμα Φιλελευθέρων. Το 1958 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Λαρίσης, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1961 και του 1964 ήταν υποψήφιος με την Ένωση Κέντρου, χωρίς να εκλεγεί. Στη Μεταπολίτευση, πολιτεύθηκε το 1974 με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Παπαζήσης Δημοσθ. Βασίλης», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 375.