Γεώργιος Παπαϊωάννου

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1900 - 1986

Ιατρός

Ο Γεώργιος Παπαϊωάννου γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1900 και σπούδασε Ιατρική. Προερχόταν από παλαιά πολιτική οικογένεια με συμμετοχή στην Επανάσταση του 1821 και στη μετέπειτα πολιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Ο πατέρας του Νικόλαος Παπαϊωάννου εξελέγη βουλευτής Τριχωνίδος στις εκλογές του 1906 και του Αυγούστου του 1910. Ο Γεώργιος Παπαϊωάννου πολέμησε στη Μικρασιατική Εκστρατεία και στον ελληνοιταλικό πόλεμο του 1940. Πολιτεύτηκε πρώτη φορά το 1928 ως ανεξάρτητος στην επαρχία Τριχωνίδος, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας το 1932 με το Κόμμα Φιλελευθέρων. Στις εκλογές του 1933 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Τριχωνίδας, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας το 1936. Στην περίοδο της Κατοχής εντάσσεται στην αντίσταση τον Φεβρουάριο του 1943 και ένα μήνα μετά αναλαμβάνει αρχηγός του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου Τριχωνίδος, το οποίο διαλύθηκε λίγους μήνες αργότερα, μετά τη μάχη στη Μυρτιά στις 10 Ιουλίου 1943, από τμήμα του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού υπό τον Άρη Βελουχιώτη. Μεταπολεμικά, το 1946 εξελέγη βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με το Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων και κατέθεσε στις 15 Αυγούστου 1946 εισηγητική έκθεση και πρόταση νόμου προς την Επιτροπή Νομοθετικής Εξουσιοδοτήσεως περί «απονομής ηθικών και υλικών αμοιβών εις τα Εθνικάς και Αντάρτικας Ομάδας και Οργανώσεις της Εσωτερικής Αντιστάσεως». Το 1950 πολιτεύτηκε με το Κόμμα Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη και επανεξελέγη το 1951. Ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας το 1952 και το 1956, αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 ήταν υποψήφιος με το Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, αλλά επίσης δεν εξελέγη. Έλαβε μέρος στις δημοτικές εκλογές του 1959 και εξελέγη δήμαρχος Αγρινίου έως το 1964. Απεβίωσε στις 18 Απριλίου 1986.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Νικόλαος Παπαϊωάννου», Εθνικόν Εικονογραφημένον Λεύκωμα, Η Βουλή των Ελλήνων κατά την ΙΗ΄ Βουλευτική περίοδο, Αθήνα 1908, σ. 101.

Λαμνάτος, Βασίλης, «Γεώργιος και Νικόλαος Παπαϊωάννου. Δύο ξεχωριστές πολιτικές μορφές της Αιτωλοακαρνανικής Γης», στο Αιτωλική πολιτιστική εταιρεία, Η πολιτική και οι πολιτικοί των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, που εξελέγησαν από το 1946 έως το 2004 και δεν βρίσκονται στη ζωή. Συμβολή στη νεότερη πολιτική ιστορία των δύο νομών, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 5-6 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα 2008, σ. 251-265.

εφ. Τα Νέα, 19.4.1986.