Παρίσης Παπαϊωάννου

Όνομα πατρός: Θωμάς

1918 - 1982

Κτηματίας

Ο Παρίσης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας το 1918 (Μητρώο)/ 1919 (Θ. Λεξικό). Ήταν κτηματίας και το 1950 εξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Βόλου – Αλμυρού – Πηλίου. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη στην περιφέρεια Βόλου με τον Ελληνικό Συναγερμό στις εκλογές του 1952. Απεβίωσε το 1982.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Παπαϊωάννου Θ. Παρίσης (1919-1982)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 379.