Κωνσταντίνος Παπαμαντέλος

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1892 -

Συνταγματάρχης ε.α.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία