Ιωάννης Παπαμαστοράκης

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1909 -

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία