Θεοφύλακτος Παπαπαναγιώτου

Όνομα πατρός: Γαβριήλ

1908 - 1972

Γεωργός

Γεννήθηκε το 1908. Γεωργός. Το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Δράμας με τον Συναγερμό Αγροτών και Εργαζομένων, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1952 ήταν ξανά υποψήφιος στην ίδια περιφέρεια με τον συνασπισμό ενώσεως κομμάτων ΕΠΕΚ - Φιλελευθέρων, χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη βουλευτής Δράμας το 1956 και 1958 με το Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων. Στις 13/2/1961 προσχώρησε στο Δημοκρατικό Κέντρο – Αγροτική Φιλελεύθερη Ένωση. Στις εκλογές του 1961 και του 1963 επανεξελέγη βουλευτής Δράμας με την Ένωση Κέντρου. Εξελέγη στις 15/12/1964 αντί του αποβιώσαντα Αντωνίου Καστρινού στην ίδια περιφέρεια με την Ένωση Κέντρου. Απεβίωσε στις 19/2/1972.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία