Ιωάννης Παπαπέτρου

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1906 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1906. Ιατρός. Το 1951 πολιτεύτηκε με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ) στην περιφέρεια Ιωαννίνων, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Ιωαννίνων με τον ΕΣ στις εκλογές του 1952. Στις εκλογές του 1956 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Θεσπρωτίας – Ιωαννίνων και του 1958 στην περιφέρεια Ιωαννίνων με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ), αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Ιωαννίνων με την ΕΡΕ το 1961. Πολιτεύτηκε ξανά στην ίδια περιφέρεια με την ΕΡΕ στις εκλογές του 1963 και του 1964, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία