Σάββας Παπαπολίτης

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1911 - 1973

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία