Αυγουστίνος Πασσάδης

Όνομα πατρός: Αδαμάντιος

1898 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία