Μηνάς Πατρίκιος

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1889 - 1960

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία