Πέτρος Πέννας

Όνομα πατρός: Θωμάς

1902 - 1994

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1902. Δικηγόρος. Πολιτεύθηκε στις Σέρρες με το Λαϊκό Κόμμα το 1932 και δεν εξελέγη. Εξελέγη το 1935 βουλευτής Σερρών με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων. Το 1936 και το 1946 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Σερρών με το ΛΚ, το οποίο στις εκλογές του 1946 συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Σερρών με το ΛΚ το 1950. Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Σερρών με το ΛΚ το 1951, αλλά δεν εξελέγη. Το 1956 πολιτεύτηκε ως μεμονωμένος υποψήφιος στην περιφέρεια Σερρών και το 1958 πολιτεύτηκε στην ίδια περιφέρεια με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ), χωρίς να εκλεγεί. Το 1963 και το 1964 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Σερρών με το Κόμμα Προοδευτικών (ΚΠ), το οποίο στις εκλογές του 1964 συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος (ΕΡΕ) – Κόμματος Προοδευτικών, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 26/9/1994.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία