Δημήτριος Περάκης

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1900 -

Καπνοπαραγωγός

Γεννήθηκε το 1900. Καπνοπαραγωγός. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 και 1951 στην περιφέρεια Δράμας με το συνδυασμό της Παράταξης Αγροτών και Εργαζομένων και του Συναγερμού Αγροτών και Εργαζομένων αντίστοιχα, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Δράμας στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Το 1956 ήταν υποψήφιος της ΕΡΕ στην ίδια περιφέρεια, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε και το 1958 ως υποψήφιος του Κόμματος Φιλελευθέρων στην περιφέρεια Δράμας.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία