Πιέρρος Πετροπουλάκης

Όνομα πατρός: Λεωνίδας

1889 -

Αξιωματικός ε.α.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία