Κωνσταντίνος Πετρόπουλος

Όνομα πατρός: Πέτρος

1905 - 1970

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία