Ευάγγελος Πέτσος

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1907 - 1965

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία